Analysen

Agens/analyser

Chlamydia trachomatis/ PCR

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Preanalytisk, infeksjonsserologisk og molekylærbiologisk enhet
Tlf. 776 27534

Prøvebehandling

Prøvemateriale

o Urin*
o Vaginal/cervixsekret fra kvinner
o Urethrasekret fra menn
o Øye, hals og anus prøve


*Hos kvinner har vaginalprøve noe bedre sensitivitet enn urinprøve, denne kan også tas av kvinnen selv.
 

Prøvetakning og prøvebehandling

Urin: 15-20 ml førstestråleurin tatt > 1-2 timer etter forrige vannlating.

Penselprøve på UTM-medium:
o Vaginal/cervixsekret fra kvinner
o Urethrasekret fra menn
o Øye, hals og anus prøve

Prøve må oppbevares ved +4°C. Holdbarhet på inntil 7 dager.

Forventet svartid

2-5 dager

Analysemetode

Chlamydia trachomatis PCR (polymerase chain reaction).

Klinisk

Indikasjoner

• Mistanke om Chlamydia infeksjon.
• Screening.
• Smitteoppsporing.
• Mistanke om konjunktivitt hos nyfødt.
 

Tolkning

Chlamydia trachomatis PCR er en svært følsom metode, som kan påvise DNA fra døde chlamydiabakterier. Eventuell kontrollprøve anbefales tatt 5 - 6 uker etter avsluttet kur.
Kontrollprøve anbefales som hovedregel ikke, da det kun er rapportert behandlingssvikt hos rundt 2 %.
Kontrollprøve bør allikevel tilbys:
• dersom det er grunn til å anta at compliance kan være dårlig
• om symptomene vedvarer
• der reinfeksjon er sannsynlig
• hos gravide
 

Merknader

Det bør gå minst to uker fra antatt smittetidspunkt til prøvetakning.
Lymfogranuloma venerum (LGV):
Enkelte Chlamydia trachomatis -varianter som er assosiert med sykdommen lymfogranuloma venerum (LGV) påvises trolig ikke med PCR-analysen som brukes rutinemessig. LGV er meget sjelden i Norge, men er blant annet funnet hos menn som har sex med menn. Ved klinisk mistanke om LGV bør rekvisisjonen merkes med dette og prøven vil da i tillegg sendes til annet laboratorium for videre undersøkelse. Positive prøver fra anus videresendes også for videre undersøkelse.

Nyttige lenker:

https://emetodebok.no/kapittel/lnfeksjoner/#

http://www.antibiotikaiallmennpraksis.no/index.php?action=showchapter&chapter=EcYxE83a