I januar 1997 ble avdelingen akkreditert etter en internasjonal standard for offentlig godkjenning av kvalitetssystem. Akkrediteringsdokumentet, med en oversikt over alle akkrediterte analyser, finnes hos Norsk Akkreditering, her.

Agensliste

Kliniske problemstillinger

Prøvetaking og transport