I januar 1997 ble avdelingen akkreditert etter en internasjonal standard for offentlig godkjenning av kvalitetssystem. Akkrediteringsdokumentet, med en oversikt over alle akkrediterte analyser, finnes hos Norsk Akkreditering, her.