Analysen

Agens/analyser

Borrelia burgdorferi IgG og IgM
Borrelia DNA - aktuelt i spesielle tilfeller

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Infeksjonsserologisk enhet, telefon 776 28146.
Dersom du ikke får svar kan du ringe mikrobiologisk ekspedisjon på 776 27010

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum (evt.  plasma)
Spinalvæske: Ved mistanke om nevroborreliose må det tas prøve av spinalvæske og serum samme dag for ratiobestemmelse.
Leddvæske: Ved mistanke om borreliaartritt kan leddvæske videresendes til Borrelia PCR.
Hudbiopsi: Ved mistanke om acrodermatitis chronica atrophicans (ACA) kan hudbiopsi videresendes til Borrelia PCR.

 

Prøvetakning og prøvebehandling

Gelglass må sentrifugeres før det sendes til laboratoriet.
Spinalvæske og leddvæske sendes på sterilt glass uten tilsetning. Minimum 1,5-2 ml spinalvæske og minimum 0,5 ml leddvæske.
Stansebiopsi fra hudutslett til Borrelia PCR bør tas fra randsonen. Sendes på sterilt glass med litt isotont saltvann. Biopsien må være minimum 4 mm.

Transport

Leddvæsker, spinalvæsker og biopsier må sendes til laboratoriet raskest mulig da de skal videresendes til annet laboratorium og bør være hos referanselaboratorium innen 3 døgn.

Analyseringsintervall

Serologi utføres 1 gang per uke.

Analysemetode

Antistoffpåvisning med enzyme immunoassay (EIA)

Påvisning av bakteriearvestoff ved polymerasekjedereaksjon (PCR) og ratiobestemmelse i spinalvæske utføres ved referanselaboratorium.

 

Klinisk

Indikasjoner

Disseminert borreliose - for eksempel nevroborreliose, artritt eller acrodermatitis chronica atrophicans (ACA).

Ikke indikasjon for serologi:

  • Flåttbitt uten klinikk
  • En enkelt erythema migrans-lesjon, da 50% av pasientene med erythema migrans har negativ serologi. Erythema migrans er en klinisk diagnose og behandling startes uavhengig av hva serologi måtte vise. 
  • Serologi er ikke egnet til å bedømme terapirespons. Antistoffnivået kan holde seg høyt i mange år etter adekvat behandlet infeksjon.

Tolkning

IgG og IgM:  NEGATIV/POSITIV/GRENSEVERDI
Falsk positiv IgM er ikke uvanlig.
Antistoffproduksjonen kan komme seint og ved klinisk mistanke om disseminert borreliose anbefales ny prøve etter 2-4 uker dersom første prøve er tatt tidlig i forløpet (6-8 uker), spesielt om pasienten ikke har vært behandlet..

Merknader

Borrelia burgdorferi overføres av flått. I Nord-Norge er det lite flått og lite Borrelia i flåtten. Det har så langt ikke vært påvist smitte av Borrelia i Troms og Finnmark.
NB! Ved mistanke om nevroborreliose er det meget viktig at det tas blodprøve og spinalvæske samme dag (maks 24 timer tidsforskjell).