Analysen

Agens/analyser

Se merknader.

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Bakteriologi og medieproduksjon
Tlf. 776 27037

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Nasofaryngealt aspirat eller pernasal pinneprøve

Prøvetakning og prøvebehandling

Hvis transporttiden overskrider 24 timer, anbefales inkubering i 35°C i 24 timer før transport.

Analysemetode

Bakteriologisk dyrkning, 7 dager.

Klinisk

Indikasjoner

Mistanke om kikhoste (pertussis)

Merknader

For påvisning av Bordetella pertussis inntil 4 uker etter symptomdebut anbefales det å ta en nasopharynx-prøve på UTM til PCR undersøkelse. Hvis varigheten av symptomene har vart mere enn 3-4 uker, anbefales det å ta en serologisk prøve.

En sjelden gang kan det være aktuelt å dyrke prøven mtp Bordetella pertussis. Det tas da en nasopharynx-prøve der man benytter flock-swab under prøvetakingen og denne settes ned i Eswab-røret.