Analysen

Agens/analyser

Se merknader.

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Bakteriologi og medieproduksjon
Tlf. 776 27037

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Nasofaryngealt aspirat eller pernasal pinneprøve

Prøvetakning og prøvebehandling

Hvis transporttiden overskrider 24 timer, anbefales inkubering i 35°C i 24 timer før transport.

Analysemetode

Bakteriologisk dyrkning, 7 dager.

Klinisk

Indikasjoner

Mistanke om kikhoste (pertussis)

Merknader

For påvisning av Bordetella pertussis anbefales det å gjøre PCR, evt. antistoff (se egne metoder). Dersom det allikevel er aktuelt med dyrkning, må AML kontaktes for å få tilsendt korrekt prøvetakingsutstyr. Amies medium med kull kan ikke brukes. Prøven kan tas som et nasopharynxaspirat eller som en pernasal pinneprøve ved bruk av spesialpensel MV135. Prøvemateriale til dyrkning sendes på ESwab Copan transportmedium. Pernasal swab fåes ved henvendelse til Avdeling for mikrobiologi og smittevern, UNN, tlf: 77627010