Analysen

Agens/analyser

Anti-Bordetella pertussis Toxin IgG

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Infeksjonsserologisk enhet, telefon 776 28146.
Dersom du ikke får svar kan du ringe mikrobiologisk ekspedisjon på 776 27010

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum (evt.  plasma)

Prøvetakning og prøvebehandling

Gelglass må sentrifugeres før det sendes til laboratoriet.
 

Analyseringsintervall

Utføres 1 gang per uke.

Analysemetode

Antistoffpåvisning med enzyme immunoassay (EIA)

Klinisk

Indikasjoner

Mistanke om luftveisinfeksjon med Bordetella pertussis (kikhoste) med > 2 ukers sykehistorie.
Antistoffnivået er ikke egnet til å vurdere immunitet mot kikhoste.
Analysevalg ved mistenkt kikhoste er avhengig av sykdomsvarighet:

  • < 2 uker: Bordetella pertussis (kikhoste) DNA (lag hyperlink)
  • 2 - 4 uker: Bordetella pertussis (kikhoste) DNA og Bordetella pertussis (kikhoste) toksin IgG
  • > 4 uker: Bordetella pertussis (kikhoste) toksin IgG
     

Tolkning

Kikhostetoksin IgG påvises etter ca. 2-4 uker symptomvarighet. Husk derfor å gi opplysninger om sykdomsvarighet!
Resultat tolkes ut fra opplysninger om aktuelle eller nylige kikhostesymptomer, tidligere sykdom og vaksinasjon.

Merknader

Kikhoste er en nominativt meldepliktig sykdom (Gruppe A).