Analysen

Agens/analyser

BK polyomavirus.

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Preanalytisk, infeksjonsserologisk og molekylærbiologisk enhet
Tlf. 776 69058

Prøvebehandling

Prøvemateriale

≥ 0.5 ml urin, plasma (ev. serum).

Prøvetakning og prøvebehandling

Prøven sendes fersk med kjøleelement/is eller frossen med kjøleelement/is. Unngå å sende på fredager.

Analyseringsintervall

PCR kjøres ukentlig.

Analysemetode

Real Time kvantitativ PCR med probeteknologi.

Klinisk

Indikasjoner

BKV: Screening for/ved mistanke om BKV-nefropati hos nyretransplanterte og ved hemorhagisk cystitt hos beinmargstransplanterte. I sjeldne tilfeller kan BKV gi sykdom hos andre immunsupprimerte.

Tolkning

Nyretransplanterte/Beinmargstransplanterte:
Negativ prøve: Negativ
Positiv prøve: Angis med virusmengde (x10^3 kopier/L) og kommenteres avhengig av kliniske opplysninger og prøvehistorikk.

Tilleggskommentar for positive BKV hos nyretransplanterte:
For screening etter transplantasjon anbefales kvantitering i urin. Ved virusmengde >/= 107 x 10^3 kopier/L BKV i urin anbefales real-time PCR på plasma.