Analysen

Agens/analyser

Aerob dyrkning, anaerob dyrkning.

Analyseres ved

Avdeling for mikrobiologi og smittevern, UNN. Bakteriologisk seksjon, tlf. 776 27037

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Væske fra ulike hulrom; f.eks. bursavæske, leddvæske, pleuravæske, dialysat, perikardvæske, acitesvæske, peritonealskyllevæske med mer.

Prøvetakning og prøvebehandling

Prøven må tas og behandles under sterile prosedyrer for å hindre kontaminasjon. Mengde flytende materiale bør helst være over 3 ml, gjerne 10-20 ml. Sendes til laboratoriet i sterilt universalglass. Send det så hurtig som mulig til laboratoriet.

Dersom direktemikroskopi ønskes må det krysses av for dette på rekvisisjonen.

Det anbefales å tilsette sterile væsker direkte i aerob (grønn) og anaerob (orange) blodkulturflaske (gjelder særlig peritonealskyllevæske). Tilsett 1-4 ml i hver flaske (helst opp mot anbefalt mengde på 4 ml)

Ved lite materiale tilsett 0,5-1 ml (minimum 0,050 ml) i aerob pedibact-flaske (gul).

Innenfor laboratoriets åpningstider vil laboratoriet selv tilsette materialet på flasker.

Ved transport > 24 timer: Overfør materialet til pensel som plasseres i eSwab (flytende transportmedium).

Dersom mykobakterie- eller soppdyrkning ønskes i tillegg må tilstrekkelig prøvemateriale sendes for hver av de ulike analysene. Se respektive analyser for mengde.

Transport

Send det så hurtig som mulig til laboratoriet.

Ved transport > 24 timer: Overfør materialet til pensel som plasseres i eSwab (flytende transportmedium).

Forventet svartid

1 – 8 dager.

Positive prøvesvar sendes ut fortløpende.

Endelig negativt svar sendes ut etter maks. 8 dager.

Klinisk

Indikasjoner

Mistanke om infeksjon.

Tolkning

«Negativ» eller «vekst av mikrobe».

Merknader

Hvis prøvematerialet sendes laboratoriet på sterilt universalglass og ikke blodkulturflasker, er det risiko for falskt negativt svar grunnet bakteriers nedsatte levetid utenfor kroppen. Dette kan imidlertid gjøres innenfor laboratoriets åpningstider, da vi kan sette det over på flasker, men det fordrer at prøvematerialet leveres direkte på mikrobiologisk avdeling før kl 16.30 på hverdager, evt på prøvemottaket B8 før kl 16.00 på hverdager.

Ved mistanke om Borrelia, Brucella, reaktiv artritt eller viral etiologi, anbefales serologisk undersøkelse.

Ved mistanke om artritt pga. borreliose, send evt. leddvæske til Borrelia PCR.

Ved granulomatøs artritt, kronisk bursitt eller osteomylitt kan mykobakterie-dyrkning vurderes.

Ved kronisk bursitt be også evt. om muggsoppdyrkning