Analysen

Agens/analyser

Aerob dyrkning. Anaerob dyrkning.

Analyseres ved

Avdeling for mikrobiologi og smittevern, UNN. Mikrobiologisk laboratorium, tlf. 776 27037.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Sårsekret. Puss og aspirat fra abscess.

Prøvetakning og prøvebehandling

Sårsekret: 
Puss og debris fjernes med steril tupfer. Såret vaskes med tupfer fuktet med sterilt saltvann. Ta en penselprøve fra overgangen mellom frisk vev og sår, mot fistelgang, eller der hvor såret virker rødt og hissig.

Abscesser: 
Prøve tas og behandles med steril prosedyre. Fra lukkede hudabscesser aspireres prøve før abscessen evt. dreneres. For optimale transportbetingelser kan man ta en penselprøve til eSwab fra det aspirerte pusset. Resten av materialet sendes i en steril beholder (f.eks. i et sterilt universalglass).

Penselprøver plasseres på eSwab (flytende transportmedium), oppbevare kjølig (4-8 °C) frem til forsendelse.

Holdbarhet

Holdbarhet etter prøvetakning er 72 timer.

Transport

Sendes til laboratoriet så hurtig som mulig.

Forventet svartid

1 – 3 dager.

Klinisk

Indikasjoner

Mistanke om overfladisk eller dyp sårinfeksjon av bakteriell årsak. Abscesser i hud eller indre organer.

Tolkning

«Ingen vekst», «Gram positiv/negativ blandingsflora» eller «Vekst av mikrobe».

Merknader

Kliniske opplysninger er svært viktig ettersom prøver fra sår og abscesser behandles forskjellig ut fra indikasjon, pasientens komorbiditet, og prøvelokalisasjon. Spesielt bittskader, dype abscesser, og prøver tatt dypt i dype sår må merkes tydelig for å sikre korrekt prøvebehandling.