Analysen

Agens/analyser

Aerob dyrkning, evt. anaerob dyrkning (ved enkelte indikasjoner).

Analyseres ved

Avdeling for mikrobiologi og smittevern, UNN. Bakteriologisk seksjon, tlf. 776 27037

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Puss/sekret fra konjunktiva, tårevæske, avskrap fra cornea (hornhinnen), eller aspirat fra øyets indre deler.

Prøvetakning og prøvebehandling

Konjunktivalsekret: Bruk tynn pensel. Ved prøvetaking rulles penselen over konjunktiva langs fornix inferior. Være obs på å unngå å treffe øyevippene. Penselprøven plasseres i eSwab (flytende transportmedium).

Corneaavskrap: På steril sprøyte eller sterilt glass med 1-3 dråper sterilt saltvann (NaCl 0,9 %). Se egen metode ved mistanke om akantamøba.

Endoftalmitt: Væske fra glasslegeme/forkammer i steril prøvebeholder.

Transporttid bør ikke overstige 3 døgn (1 døgn for gonokokker). Prøven oppbevares i kjøleskap med et viktig unntak: Ved mistanke om gonokokker (eller andre Neisseria-arter) bør prøven oppbevares i romtemperatur! Gonokokk-PCR kan rekvireres på samme prøve for å bedre sensitiviteten, men man bør sende en ekstra prøve i UTM virus transportmedium ettersom den er bedre egnet for PCR-undersøkelser.

NB! Husk å oppgi prøvelokalisasjon!

Forventet svartid

1 – 4 dager.

Klinisk

Indikasjoner

Mistanke om bakteriell infeksjon i og rundt øyet (bl.a. konjunktivitt, blefaritt, keratitt, dacrocystitt, og endoftalmitt).

Tolkning

«Ingen vekst», «Gram positiv/negativ blandingsflora», eller «Vekst av mikrobe».

Merknader

Resistensbestemmelse utføres ikke rutinemessig, men svares ut ved behandlingssvikt, residiverende infeksjoner, og alvorlige/kompliserte infeksjoner (inkludert alle prøver rekvirert av øyespesialister). Ved andre indikasjoner informeres det om kjent resistensmønster for vanlige empiriske midler.

NB! Kliniske opplysninger og evt. antibiotikabehandling er viktig for rett prøvebehandling!