Analysen

Agens/analyser

Aerob dyrkning. Anaerob dyrkning.

Analyseres ved

Avdeling for mikrobiologi og smittevern, UNN. Mikrobiologisk laboratorium, tlf. 776 27037.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Aspirat, biopsi eller sekret fra hals, nese, bihuler, nasopharynx, svelg, og det ytre- eller mellomøret.

Prøvetakning og prøvebehandling

Øre: Fjern forsiktig ørevoks, puss og annet løst materiale (med f.eks. en fuktig bomullpensel). Før penselen inn i ytre øregang. Svirr pensel i 5 – 10 sek.

Nasopharynx: Bruk tynn pensel. Børsten føres langs nesegulvet til den står mot bakre svelgvegg. Roter børsten frem og tilbake. La børsten stå inne i minimum 10 sekunder.

Hals: Stryk pensel over inflammert område. Unngå berøring av slimhinne i munnhulen.

Aspirat og biopsi tas av helsepersonell med kunnskap om rett prøvetaking.

Aspirat og biopsi sendes i steril beholder, mens prøvetakningspensel plasseres i eSwab (flytende transportmedium).  Ved lang transporttid kan man vurdere å overføre noe aspirat til eSwab med steril teknikk.

NB! UTM (virus transportmedium) skal ikke brukes for prøver til bakteriologisk dyrkning (ettersom mediet inneholder antibiotika).

Oppbevaring

Oppbevares kjølig (4-8 °C) før forsendelse.

Holdbarhet

Sendes til laboratoriet snarest. 

Holdbarhet etter prøvetakning er ca. 72 timer.

Forventet svartid

1 – 3 døgn.

Klinisk

Indikasjoner

Øre: Ekstern otitt eller otitis media (perforert).

Bihule: Sinusitt.

Nese: Vestibulitt. Lokale sår. Sekret fra sinusitt.

Nasopharynx: Nedre luftveisinfeksjoner. Otitis media (ikke-perforert). Sinusitt.

Hals: Ved tonsillitt dersom usikkerhet om bakteriell etiologi eller behandlingssvikt/residiv av primærbehandling.

Tolkning

«Vanlig halsflora», «Vanlig neseflora», «Vanlig flora øvre luftveier», «Gram positiv/negativ blandingsflora», «Ingen vekst» og «Vekst av mikrobe».

Merknader

Korrekt prøvetaking er viktig for korrekt prøvebehandling.

  • Nese- og nasopharynxprøver utføres/tas med forskjellige metoder, tykk vs tynn pensel.
  • Halsprøve er ikke egnet prøvemateriale ved mistanke om nedre luftveisinfeksjon.
  • Ved ikke-perforert otitis media er aspirat fra mellomøre nødvendig for et representativt prøvemateriale. Indikasjon for prøvetaking bør i slike tilfeller vurderes av lege.

Ved mistanke om Lemierre’s syndrom skal prøven også dyrket anaerobt, husk å påføre dette på kliniske opplysninger.