Analysen

Agens/analyser

Aerob dyrkning, anaerob dyrkning.

Analyseres ved

Avdeling for mikrobiologi og smittevern, UNN. Mikrobiologisk laboratorium, tlf. 776 27037

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Ekspektorat (inkludert indusert sputum). Trakealaspirat. Bronkialskyllevæske (BAL). Prøve med beskyttet børste (= børsteprøve).

Prøvetakning og prøvebehandling

Alle dyrkningsprøver bør tas før oppstart av antibiotika. Optimalt tas ekspektorat om morgenen før måltid. Ved nylig inntatt måltid bør prøvetakningen helst utsettes 1-2 timer.

Prøvetakning av ekspektorat: Husk adekvat smittevern. Fjern løse proteser eller andre fremmedlegemer i munnen. Puss tennene/gommene og tunga (uten tannkrem). Skyll munnen og gurgle halsen med vann (for å redusere kontaminasjon med bakterier fra munnhulen og svelget). Instruer pasienten i korrekt prøvetaking. Pasienten tar noen dype innåndinger, og hoster så dypt og kraftig for å få opp sekret fra nedre luftveier.  

Prøvematerialet tas på sterilt glass og sendes til laboratoriet så hurtig som mulig. Ved lengre transporttid enn 24 timer kan prøven i tillegg tas med pensel over på eSwab (flytende transportmedium).

Prøven bør oppbevares kjølig (4-8 °C), men tåler romtemperatur inntil 2 timer.

 

Forventet svartid

1 – 3 døgn.

Unntak: Anaerob skål fra børsteprøve dyrkes i inntil 5 døgn.

 

 

Klinisk

Indikasjoner

Mistanke om nedre luftveisinfeksjon av bakteriell årsak.

 

Tolkning

«Vanlig flora øvre luftveier», «Gram positiv/negativ blandingsflora», «Ingen vekst» eller «Vekst av mikrobe».

 

Merknader

Dersom pasienten ikke klarer å hoste opp slim fra de nedre luftveier bør man avstå fra prøvetakning. Dyrking av spytt har ingen diagnostisk verdi!

Ved prøvesvar som «Vanlig flora øvre luftveier» finner man kun agens av type og mengde som forventet ut fra pasientens normalflora. «Gram positiv/negativ blandingsflora» svares ved funn av blandingsflora uten kjent patogen betydning. Relevante funn i børsteprøver svares ut med et kvantitativt estimat.