Analysen

Agens/analyser

Aerob dyrkning, anaerob dyrkning.

Vanligste agens: Hvite stafylokokker, gule stafylokokker, Candida spp., Enterokokker og gram negative staver

Analyseres ved

Avdeling for mikrobiologi og smittevern, UNN. Bakteriologisk seksjon, tlf. 776 27037

Prøvebehandling

Prøvemateriale

CVK, veneport og andre intravasale katetre. NB! Blodkultur tas samtidig.

Prøvetakning og prøvebehandling

Kateterspiss (ca. 5 cm) sendes inn på sterilt universalglass (oppbevares + 4°C).

Prøven må tas helt sterilt for å unngå kolonisering under prøvetaking. Pasientens eller prøvetakerens hudflora må ikke komme med i prøvematerialet.

Transport

Holdbarhet etter prøvetakning: 24 timer. Ved lengre transport tilsettes noen dråper sterilt saltvann for å unngå uttørking.

Forventet svartid

1 – 3 dager.

Klinisk

Indikasjoner

Mistanke om kateterassosiert infeksjon. Det skal samtidig tas blodkulturer via venepunksjon, ikke fra kateter. Gjerne to sett samtidig, men fra ulike stikksteder.

NB! Dyrkning av kateterspiss utføres IKKE rutinemessig ved fjerning av kateter, kun ved mistanke om kateterassosiert infeksjon. Hvis det IKKE fremgår av kliniske opplysninger at det er klinisk mistanke om infeksjon, vil prøven avvises.

Tolkning

Kateterspisser forurenses lett av hudflora, Et positivt dyrkningssvar hos pasient uten kliniske tegn på kateterassosiert infeksjon vil så godt som alltid skyldes forurensning. Selv ved slike kliniske infeksjonstegn kan en positiv dyrkning skyldes forurensning, og fokus være et annet sted.

Merknader

Avviste kateterspisser: Rekvirent får elektronisk svar om at prøven ikke er undersøkt. Kateterspissen oppbevares da i 7 dager i tilfelle det allikevel skulle være indikasjon for dyrkning. Rekvirent kan kontakte laboratoriet på telefon (776)27010 for supplerende opplysninger.

Urinkateter: Det utføres ikke dyrkning av urinkateter. Vennligst send flytende urinprøve på sterilt glass.

Blodkultur: Hvis man ikke kan eller ønsker å fjerne kateteret, er det mulig å ta blodkultur via kateteret i tillegg til fra perifer vene. NB! Merk prøven om den er tatt fra kateter eller perifer vene. Blodkultur tatt via kateter vil lett forurenses med hudflora, slik at en positiv dyrkning må tolkes med forsiktighet. En negativ blodkultur tatt via kateter gjør det usannsynlig at pasienten har en kateterassosiert infeksjon, særlig hvis pasienten ikke samtidig står på antibiotika.