Analysen

Agens/analyser

Analyseres ved

Avdeling for mikrobiologi og smittevern, UNN. Bakteriologisk seksjon, tlf. 776 27037

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

Penselprøver på eSwab (flytende transportmedium):

 • Sekret fra cervix, vagina, urethra, portio m.m.

Sterilt universalglass:

 • Vevsprøver, hinnerester eller uterusaspirat (ønsket prøvemateriale ved mistanke om PID). Eventuelt eSwab ved transporttid > 24 timer
 • Spiral.

Transport

Oppbevaring i kjøleskap: Prøver tatt på eSwab.

Oppbevaring romtemperatur: Sterile prøvematerialer på sterilt universalglass.

OBS: Det er viktig at penselen som følger med eSwab ikke fjernes fra eSwab-røret.

Forventet svartid

1-4 dager

Klinisk

Indikasjoner

Aerob dyrkning av genitale prøver er indisert ved:

 • Biopsi, aspirat eller prøve tatt fra antatt sterilt område – ønsket prøvemateriale ved mistanke om PID (vaginalprøver avvises grunnet rik vekst av normalflora).
 • Vulvovaginitt med uttalte slimhinneforandringer/sår.
 • Fluor vaginalis hos kvinner innen 14 dager etter inngrep (operasjon, abort/fødsel, spiralinnsetting). 
 • Spiraldyrkning.
 • Gravide ved mistanke om oppadstigende infeksjon (se egne dokumenter for Streptokokker gr. B og Listeria).
 • Bartolinitt
 • Fluor vaginalis hos barn (< 14 år).
 • Fluor hos menn (uretritt, epididymitt, prostatitt, balanitt).

Anaerob dyrkning er indisert ved:

 • Biopsi, aspirat eller prøve tatt fra antatt sterilt område.
 • Fluor vaginalis hos kvinner innen 14 dager etter inngrep (operasjon, abort/fødsel, spiralinnsetting).
 • Bartolinitt
 • Spiraldyrkning.

Tolkning

Ingen vekst, vanlig flora eller vekst av mikrobe(r).

Merknader

Ved mangelfulle kliniske opplysninger eller manglende indikasjon vil rekvirerte undersøkelser IKKE bli utført.

Fluor vaginalis hos kvinner i fertil alder: Det anbefales primær mikrobiologisk diagnostikk hos behandlende lege i forbindelse med gynekologisk undersøkelse. Mikroskopi av fluor er et sentralt element. Det er ikke indikasjon for bakteriologisk dyrkning.

Bakteriell vaginose (BV): Diagnosen stilles i primærhelsetjenesten. 3 av 4 Amsel- kriterier skal være oppfylt (Ref . Moi,H. og Maltau, J.M, 2002). Dyrkning av Gardnerella vaginalis er uegnet til å stille diagnosen. Undersøkelsen vil nesten alltid være positiv ved BV, men bakterien kan også påvises hos 50-60% av friske, asymptomatiske kvinner. Laboratoriet utfører ikke dyrkning for påvisning av Gardnerella vaginalis.

Nyttige lenker:
https://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-gynekologisk-forening/Veiledere/Veileder-i-gynekologi-2015/
http://www.antibiotikaiallmennpraksis.no/index.php?action=showtopic&topic=rZZ9sUN8