Analysen

Agens/analyser

Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae og Streptococcus pneumoniae PCR.

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Molekylærbiologisk enhet (luftveisinfeksjoner/sos-prøver) telefon 776 27534. Dersom du ikke får svar kan du ringe mikrobiologisk ekspedisjon på 776 27010.
 

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Spinalvæske (se også merknader)

Prøvetakning og prøvebehandling

Tre rør med minst 20 dråper (1 ml) hver sendes kjølig til mikrobiologisk avdeling. Spinalvæsken skal ikke fryses før den sendes til laboratoriet.

Analyseringsintervall

Utføres daglig, utenom søndager

Analysemetode

Polymerasekjedereaksjon (PCR)

Klinisk

Indikasjoner

Sterk mistanke om bakteriell meningitt etter vurdering fra infeksjonsmedisiner/barnelege og mikrobiolog i samråd og samtidig ingen vekst etter dyrkning i 1 døgn, eller høy sannsynlighet for «ingen vekst» pga oppstart av antibiotika før prøvetakning.

Tolkning

NEGATIV/POSITIV/INKONKLUSIV

Merknader

Mange ulike agens kan forårsake meningitt. Vi anbefaler at det tas 5 rør med minst 20 dråper (1 ml) i hvert rør. Tre av rørene sendes til mikrobiologisk avdeling (1 rør til bakteriologiske analyser, 1 rør til virologiske analyser og 1 rør til supplerende/alternative analyser eller lagring i 1 år). Det bør tas serum samtidig (til eventuell påvisning av intratekal antistoffproduksjon), samt nasofarynx og fæces (hovedsakelig mtp. enterovirus). Kliniske opplysninger: symptomer, funn, røntgenfunn, varighet, antibiotika før prøvetaking, reise/eksponering, immunstatus, og vaksinasjonsstatus. Alle med mistenkt CNS-infeksjon bør testes for HIV tidlig i forløpet (eget serumprøve).