Analysen

Agens/analyser

AST (Streptolysin O antistoff) og anti-DNAse B

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Preanalytisk, infeksjonsserologisk og molekylærbiologisk enhet
Tlf. 776 28146

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum

Prøvetakning og prøvebehandling

Prøven sentrifugeres og sendes til laboratoriet

Analysemetode

Nøytralisasjonstest (analyseres 1 gang per uke)

Klinisk

Indikasjoner

AST
Mistanke om infeksjon med streptokokk, gruppe A. Gjelder først og fremst ved mistanke om non-purulente komplikasjoner som akutt febris rheumatica eller glomerulonephritis.
Anti-DNAse B:
I regelen som for AST. Analysen anti-DNAse B (anti-streptokokk-deoxyribonuklease B) er mer pålitelig enn AST ved hudinfeksjoner og sekvele etter hudinfeksjoner med streptokokker gruppe A.

Tolkning

Svares ut i IU/ml.

Merknader

AST og anti-DNAse utføres alltid parallelt.