Analysen

Agens/analyser

AST (Streptolysin O antistoff) 
Anti-DNAse B (anti-streptokokk-deoxyribonuklease B)

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Infeksjonsserologisk enhet, telefon 776 28146.
Dersom du ikke får svar kan du ringe mikrobiologisk ekspedisjon på 776 27010.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum

Prøvetakning og prøvebehandling

Gelglass må sentrifugeres før det sendes til laboratoriet

Analyseringsintervall

Analyseres 2-3 dager i uken, eller ved behov

Analysemetode

Nøytralisasjonstest

Klinisk

Indikasjoner

Mistanke om følgetilstander etter streptokokkinfeksjon, f.eks artritt, revmatisk feber, ertyhema nodosum eller glomerulonefritt. 

Tolkning

Svares ut i titer U/ml.

AST

  • Positiv ≥ 200 U/ml
  • Når et maksimum 3-4 uker etter aktuell streptokokkinfeksjon og blir vanligvis negativ igjen etter 3-4 måneder. Kan være negativ ved streptokokkinfeksjon i hud.

Anti-DNAse B

  • Positiv: Voksne: ≥ 200 U/ml; Barn <16 år: ≥ 300 U/ml
  • Når maksimum 4-8 uker etter aktuell streptokokkinfeksjon og kan holde seg forhøyet i flere måneder.
     

 

Merknader

AST og anti-DNAse utføres alltid parallelt.