Analysen

Agens/analyser

Adenovirus PCR

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Molekylærbiologisk enhet (luftveisinfeksjoner/sos-prøver) telefon 776 27534. Dersom du ikke får svar kan du ringe mikrobiologisk ekspedisjon på 776 27010.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Virus transportmedium (UTM-RT) med tynn pensel:
- Nasopharynx-/halsprøve
- Øyesekret

Steril beholder:
-Spinalvæske
-Trachealsekret/bronkoskopimateriale (BAL), ekspektorat

Prøvetakning og prøvebehandling

Oppbevaring

Oppbevar prøven i kjøleskap før forsendelse. Prøven skal ikke fryses.

Analyseringsintervall

Analysen utføres alle hverdager. I høysesongen analyseres også utvalgte prøver i helg.

Analysemetode

Påvisning av virusarvestoff ved polymerasekjedereaksjon (PCR).

Klinisk

Indikasjoner

Påvisning av adenovirus DNA er aktuelt ved akutte/subakutte infeksjoner i luftveier, øyne og CNS. Barn rammes forholdsvis oftere av luftveisinfeksjon enn voksne. Adenovirus kan forårsake øyeinfeksjon:
- Faryngokonjunktival feber/”svømmebasseng-konjunktivitt”
- Epidemisk keratokonjunktivitt

Tolkning

NEGATIV/POSITIV/INKONKLUSIV

Merknader

Metoden er akkreditert for øye-, nese- og nasopharynxprøver på virus transportmedium (UTM-RT), samt for spinalvæske.
Ekspektorat og BAL kan analyseres, men metoden er ikke akkreditert for disse prøvematerialene.