Analysen

Agens/analyser

Acanthamoeba

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Parasittanalyser
Tlf. 776 27038

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Avskrap fra cornea. Kontaktlinser eller linsevæske i sterilt saltvann.

Prøvetakning og prøvebehandling

Corneaavskrap og/eller vevsprøver tas på et sterilt glass tilsatt noen få dråper (200-500 µl) fysiologisk saltvann, og transporteres raskt til laboratoriet. Helst skal skalpellbladet skylles i saltvannet og bare dette avskyllet sendes til lab (ikke selve skalpellen).

Kontakt øyeavdelingen og laboratoriet.

Det er også mulig å få amøbeagarskåler til operasjonsavdelinga hvis dette er ønskelig. Ta da kontakt med laboratoriet om dette.

Hvis penselprøver er den eneste muligheten, tas disse på eSwab (flytende transportmedium).

Transport

Transporteres raskt til laboratoriet. 

Forventet svartid

2 – 4 uker.

Klinisk

Indikasjoner

Keratitt assosiert med fremmedlegeme (f.eks. kontaktlinser)

Merknader

Prøvematerialet videresendes til og analyseres ved Smittskyddsinstitutet i Stockholm. Dette gjøres via mikrobiologisk laboratorium, vennligst fyll ut intern rekvisisjon.