Analysen

Agens/analyser

Acanthamoeba

Analyseres ved

Avdeling for mikrobiologi og smittevern, UNN. Mikrobiologisk laboratorium, parasittanalyser tlf. 776 27038

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

Avskrap fra cornea. Kontaktlinser eller linsevæske i sterilt saltvann.

Prøvetakning og prøvebehandling

Corneaavskrap og/eller vevsprøver tas på et sterilt glass tilsatt noen få dråper (200-500 µl) fysiologisk saltvann, og transporteres raskt til laboratoriet. Helst skal skalpellbladet skylles i saltvannet og bare dette avskyllet sendes til lab (ikke selve skalpellen).

Kontakt øyeavdelingen og laboratoriet.

Det er også mulig å få amøbeagarskåler til operasjonsavdelinga hvis dette er ønskelig. Ta da kontakt med laboratoriet om dette.

Hvis penselprøver er den eneste muligheten, tas disse på eSwab (flytende transportmedium).

Transport

Corneaavskrap og/eller vevsprøver tas på et sterilt glass tilsatt noen få dråper (200-500 µl) fysiologisk saltvann, og transporteres raskt til laboratoriet. Helst skal skalpellbladet skylles i saltvannet og bare dette avskyllet sendes til lab (ikke selve skalpellen).

Kontakt øyeavdelingen og laboratoriet.

Det er også mulig å få amøbeagarskåler til operasjonsavdelinga hvis dette er ønskelig. Ta da kontakt med laboratoriet om dette.

Hvis penselprøver er den eneste muligheten, tas disse på eSwab (flytende transportmedium).

Forventet svartid

2 – 4 uker.

Klinisk

Indikasjoner

Keratitt assosiert med fremmedlegeme (f.eks. kontaktlinser)

Merknader

Prøvematerialet videresendes til og analyseres ved Smittskyddsinstitutet i Stockholm. Dette gjøres via mikrobiologisk laboratorium, vennligst fyll ut intern rekvisisjon.