Analysen

Analyseres ved

Medisinsk genetisk avdeling,  Universitetssykehuset Nord-Norge,  9038 Tromsø. 

Prøvebehandling

Prøvemengde

15 ml, minimum 5 ml

Prøvetakning og prøvebehandling

Steril beholder uten tilsetning

Klinisk

Indikasjoner

Prenatal diagnostikk