Analysen

Agens/analyser

Analyse hvor mRNA brukes som templat for å lage cDNA som deretter kan sekvenseres. Kun etter spesifikk avtale med avdelingen!

Analyseres ved

Medisinsk genetisk avdeling Universitetssykehuset Nord-Norge, 9038 Tromsø. 

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Blod tatt på PAXgene Blood RNA Tube

Prøvemengde

5 ml (2 rør)

Prøvetakning og prøvebehandling

Viktig! Denne prøven skal alltid tas med butterflynål på grunn av tilsetningen i prøverøret. Det er ikke forsvarlig å bruke vanlig kanyle.

Utstyr:

 • PAXgene Blood RNA Tube
 • Prøveglassholder av standard størrelse
 • Kasteglass
 • Butterflynål
 • Staseslange
 • Plastcontainer til forsendelse

Utførelse:

 1. PAXgene Blood RNA Tube skal være romtemperert (18-25 °C).
 2. Dersom PAX-røret er det eneste som skal tappes, tapp først i et kasteglass. Ellers skal PAX-røret være det siste som tappes.
 3. Utfør standard venepunksjon med butterflynål.
 4. La røret fylles i minst 10 sekunder for å sikre god fylling av røret, før det tas ut av holderen.
 5. Vend PAX-røret forsiktig 8-10 ganger.

                1     2

                 RNA 3      RNA_4

                   

Oppbevaring

Oppbevares stående ved 4-25°C før forsendelse.
Sendes som vanlig post, frostfritt 4-25°C.

Klinisk

Indikasjoner

Kan kun bestilles etter spesifikk avtale med avdelingen i hvert enkelt tilfelle.