Prøvebehandling

Prøvetakning og prøvebehandling

PROSEDYRE FOR BLODTAKING TIL RNA ANALYSE
Medisinsk genetisk avdeling Universitetssykehuset Nord-Norge, 9038 Tromsø. tlf. 77798308

Nødvendig utstyr:

 • PAXgene Blood RNA Tube*
 • Prøveglassholder av standard størrelse
 • Kasteglass
 • Butterflynål
 • Staseslange
 • Plastcontainer til forsendelse*

*Kan fås ved henvendelse til Medisinsk genetisk avdeling, UNN.

Prosedyre:

 1. PAXgene Blood RNA Tube skal være romtemperert (18-25 °C).
 2. Dersom PAX-røret er det eneste som skal tappes, tapp først i et kasteglass. Ellers skal PAX-røret være det siste som tappes.
 3. Utfør standard venepunksjon med butterflynål.
 4. La røret fylles i minst 10 sekunder for å sikre god fylling av røret, før det tas ut av holderen.
 5. Vend PAX-røret forsiktig 8-10 ganger.
 6. Lagres stående ved romtemperatur (18-25 °C) eller ved 4°C før forsendelse.
 7. Send prøven så raskt som mulig. Sendes forsvarlig pakket, med vanlig post.

                1     2

                 RNA 3      RNA_4