Analysen

Agens/analyser

QF-PCR-analyse (kvantitativ fluorescens PCR) er en DNA-basert trisomitest som brukes til hurtig diagnostisering av trisomi 13, 15, 16, 18, 21 og 22. Analysen kan også benyttes til påvisning av kjønnskromosomer.

Analyseres ved

Medisinsk genetisk avdeling,  Universitetssykehuset Nord-Norge,  9038 Tromsø.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Hælsene eller miltvev. Hudbiopsi kun etter avtale

Prøvetakning og prøvebehandling

Hælsene: Prøven tas sterilt etter rengjøring ved fødeavdeling eller under obduksjon. Det er viktig å ikke anvende formalin, jod, eter, kloroform eller andre desinfiserende midler som kan interferere med analysen. Hælsenen overføres sterilt direkte til glasset med transportmedium.

Milt: Prøven tas under obduksjon, og overføres direkte til et sterilt rør med TE-buffer. 
Prøvematerialet skal ikke fikseres i formalin eller parafin før det sendes vårt laboratorium

 

Oppbevaring

Oppbevares ved 4°C
Sendes så raskt som mulig med vanlig post,frostfritt 4-25°C.

Klinisk

Indikasjoner

Intrauterin fosterdød (IUFD), dødfødsel, spontanabort etter uke 18