Analysen

Agens/analyser

QF-PCR-analyse (kvantitativ fluorescens PCR) er en DNA-basert trisomitest som brukes til hurtig diagnostisering av trisomi 13, 18 og 21 (ved IUFD også kromosom 15, 16 og 22). Analysen kan også benyttes til påvisning av kjønnskromosomer.

Analyseres ved

Medisinsk genetisk avdeling,  Universitetssykehuset Nord-Norge,  9038 Tromsø. 

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Fostervann, tatt sterilt.

Prøvemengde

15 ml, minimum 5 ml

Prøvetakning og prøvebehandling

Prøven tas sterilt ved innstikk av nål før vannavgang og overføres til et sterilt glass uten tilsetning. Blodtilblanding må unngås så langt som mulig på grunn av at blodceller fra mor kan gi feil analyseresultat.

Oppbevaring

Oppbevares ved 15-25°C
Sendes så raskt som mulig med vanlig post, frostfritt 4-25°C.

Spesielle forholdsregler

Fostervann tatt under vannavgang, og ikke ved innstikk, er ikke egnet til analyse!

Klinisk

Indikasjoner

Prenatal diagnostikk, intrauterin fosterdød (IUFD). OBS! Prenatal diagnostikk krever genetisk veiledning av paret før prøvetakning (jvf. Bioteknologiloven kapittel 4)