Analysen

Analyseres ved

Medisinsk genetisk avdeling, UNN, tlf. 77798303

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

Voksne: 4 ml
Spedbarn: min 1 ml

Prøvemateriale

Na-Heparinblod, kun veneblod

Prøvetakning og prøvebehandling

Det skal dyrkes levende blodceller. Det forutsetter god prøvetaking.
Det er viktig at glassene vendes noen ganger slik at prøven ikke koagulerer.

NB! Benyttes glass med gel er det viktig at glasset ikke blir sentrifugert.

Oppbevaring

Prøven lagres ved 4 º C

Transport

Sendes snarest med posten. Frostfritt

Spesielle forholdsregler

Internt på UNN:
Ring Kromosomlaboratoriet tlf 77798303 ved følgende anledninger:

  • Når det er tatt prøver til kromosomanalyse av spedbarn
  • Prøver tatt etter kl. 14 mandag, tirsdag eller fredag