Analysen

Agens/analyser

Dyrkede fibroblaster kan anvendes til kromosomanalyse, DNA-analyse, biokjemiske
enzymanalyser og nedfrysning til senere analyser.

Prøvebehandling

Prøvetakning og prøvebehandling

Utstyr

1 steril skalpell, 1 fin, buet autoklavert pinsett (øyepinsett)

1 – 2 glass romtemperert transportmedium (bestilles fra Medisinsk genetisk avd. og er

holdbart 10 – 14 dager i kjøleskap og 3 måneder i fryser.)

6 – 8 injeksjonstørk

1 – 2 sterile kompresser eventuelt EMLA krem eller plaster (lokalbedøvelse hos barn)

Prøven tas sterilt etter avspritning. Det er viktig ikke å anvende formalin, jod, eter, kloroform

eller andre celledrepende desinfiserende midler som kan drepe de cellene vi skal dyrke.

Prøvetaking

Klyp til i øverste hudlag (epidermis) (på innsiden av overarmen mest vanlig) med krum, steril

pinsett og løft hudfolden opp slik at den blir liggende i bøyen på pinsetten.

Hudfolden kan nå snittes av med en steril skalpell slik at hudbiten blir ca 1-2 mm x 2-3 mm.

Snitt på oversiden av pinsetten.

Transport

Prøveforsendelse
Hudbiopsien overføres sterilt direkte til glasset med transportmedium og sendes så raskt som
mulig til laboratoriet.
Det er viktig at prøven ikke utsettes for frost, verken før eller under forsendelsen. I
nødstilfelle kan sterilt saltvann (0,9 % NaCl) anvendes i sterilt glass.