Analysen

Analyseres ved

Medisinsk genetisk avdeling,  Universitetssykehuset Nord-Norge,  9038 Tromsø. 
tlf. 77798308

Prøvebehandling

Prøvemateriale

EDTA-fullblod

Prøvemengde

Voksne: 2 x 4 ml
Spedbarn: min 1 ml

Prøvetakning og prøvebehandling

Veneblod tappes sterilt på EDTA-glass.
NB! Det er viktig at glassene vendes noen ganger slik at prøven ikke koagulerer.
Prøven lagres ved 4 º C

Transport

Prøven sendes avdelingen i vanlig post med utførlige, presise kliniske opplysninger. Samt eventuelle familieopplysninger