Medisinsk genetisk avdeling ved UNN Tromsø er akkreditert etter NS-EN ISO 15189.
De analyser og metoder akkrediteringen gjelder for er oppgitt hos Norsk akkreditering.

Analysetilbud ved Medisinsk genetisk avdeling