Medisinsk genetisk avdeling ved UNN Tromsø er akkreditert etter NS-EN ISO 15189.
De analyser og metoder akkrediteringen gjelder for er oppgitt hos Norsk akkreditering.

Analysetilbud ved Medisinsk genetisk avdeling 

Medisinsk genetisk avdeling tilbyr ulike analyser av DNA og kromosomer som del av familieutredning ved arvelige tilstander, syndromutredning, fosterdiagnostikk og arvelig kreftutredning.