Analysen

Alternativ navn

Vanillinmandelsyre

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge, 9038 Tromsø. Medisinsk biokjemi, tlf. 776 26733

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

5 ml

Prøvemateriale

Døgnurin
Hos barn kan spoturin benyttes istedet for døgnurin

Prøvebehandling

Se også Samling av døgnurin
Urinen samles på flaske uten tilsetning, oppbevares kjølig under samling. Urinen blandes og måles, minimum 5 ml tas ut til forsendelse. Totalt samlevolum og samletid påføres rekvisisjonen.
Kostrestriksjoner 2 døgn før og under samling: Banan
Settes i eget stativ i fryser på PAS

Analyseringsintervall

Analyseres ca. 1 g pr mnd

Klinisk

Referanseområde

3 - 38 umol/D

Spoturin:
< 1 år: < 14.0 umol/mmol kreatinin
1 - 3 år: < 10.5 umol/mmol kreatinin
3 - 5 år: < 10.3 umol/mmol kreatinin
5 - 8 år: < 9.8 umol/mmol kreatinin
8 - 11 år: < 7.8 umol/mmol kreatinin
> 11 år: < 6.5 umol/mmol kreatinin

VKa (analytisk variasjon)

 4-8 %

Referanser

Annet

Fagområde

Fagområde muskelbiokjemi og mutasjonsanalyser