Analysen

Alternativ navn

25-OH-vitamin D, vitamin D3, kalsidiol.

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.
Glasset må beskyttes mot direkte sollys, da det kan gi falske lave vitamin D svar. Prøven kan sendes på vanlig måte, trenger ikke pakkes inn i folie.
Hvis pasienten tar vitamin D tilskudd så bør prøven tas like før neste dose av vitamin D.

Nødvendig prøvemengde

Minimum 0.5 mL serum, 0.8 mL serum hos voksne .

Ved prøver fra premature barn og spedbarn er 50 µL serum tilstrekkelig for Vitamin D analyse (minimum 20 mikroL serum for manuell prøvebehandling). For vitamin D alene for spedbarn er det nok med 200-250 mikroL fullblod. Dersom det er rekviret samtidig biokjemianalyser til Cobas, tas vitamin D på samme glass (provevolum som er nødvendig for vitamin D inngår i dødvolum for Cobas). For eksempel, hvis det er rekvirert ferritin og vitamin D samtidig, så er det nok med prøvevolum bare for ferritin analyse (ca 500 mikroL fullblod).

Holdbarhet

7 dager i kjøleskap, lysbeskyttet.
Ellers frosset i polypropylene cryo rør ved -25 C i flere år (4).

Analyseringsintervall

Væskekromatografi-tandem massespektrometri (LCMS-MS). Metoden måler 25-OH-vitamin D3 og 25-OH-vitamin D2 hver for seg. Separate svar utgis for både vitamin-D3 og D2 og summen av disse utgis som 25-OH-vitamin D.
Når D2 foreligger i små mengder (< 10 nmol/L), vil svaret på 25-OH-vitamin D og D3 være det samme.
INFO:
Analysepakke (vitamin D3 og D2): 25-OH-vitamin D eksisterer i to former, vitamin D3 (cholecalciferol) og vitamin D2 (ergocalciferol). Mennesker danner vitamin D3 i huden ved UVB-bestråling og vitamin D3 finnes i en rekke matvarer fra dyreriket. Vitamin D2 derimot produseres ved UVB-bestråling av ergosterol, som finnes i planteriket, spesielt i gjær og sopp. Både vitamin D3 og vitamin D2 har vært brukt til beriking av matvarer og til kosttilskudd (2). De fleste vitamin D tilskudd som brukes i Norge inneholder vitamin D3. Afi-D2 Forte inneholder vitamin D2.

Måleområde

Laveste analysesvar:
25-OH-vitamin D3: 2 nmol/L
25-OH-vitamin D2: 10 nmol/L

Klinisk

Indikasjoner

Mistanke om vitamin D mangel. Oppfølging ved behandling med vitamin D tilskudd.
25-OH-vitamin D er en funksjonell indikator av vitamin D status.

Referanseområde

50-150 nmol/L.
De angitte referanseverdier gjelder summen av 25-OH-vitamin D3 og 25-OH-vitamin D2.
UNN Tromsø har samkjørt sin metode med et annet stort laboratorium i Norge som også bruker LCMS-MS metode for 25-OH-vitamin D analyse.
Referanseverdier er basert på forskningsdata og anbefalinger fra Helsedirektoratet (Ref. 1-3). De gjenspeiler fysiologisk normale 25-OH-vitamin D verdier (3).

Tolkning

Tolkning: (2,3,6):
Suboptimalt nivå < 50 nmol/L
Mangel voksne < 25 nmol/L
Mangel barn < 30 nmol/L
Gunstig nivå voksne og barn > 75 nmol/L
Nyere forskning tyder på at det kan være gunstig at 25-OH-vitamin D ligger over 75 nmol/L (3, 6).
Øvre serumnivå av 25-OH-vitamin D hvor det ikke observeres skadelige effekter (NOAEL=No Observed Adverse Effect Level) er 200 nmol/L (2).
Toksiske verdier : > ca 350 nmol/L.
Lav konsentrasjon:
Ses ved manglende næringsinntak, nedsatt dannelse av vitamin D i huden (mangel på sollys), malabsorpsjonstilstander og kronisk leversykdom, ved hypoparathyreoidisme. Lave verdier er assosiert med rakitt hos barn og osteomalasi hos voksne. Suboptimalt nivå øker risiko for osteoporose.
Mange kvinner har vitamin D mangel, særlig i innvandrergrupper som har mørk hud og ikke soler seg. Barna kan da bli født med lave vitamin D-lagre og i tillegg få morsmelk som inneholder lite vitamin D (5). Eldre på institusjon, eldre som får lite sol på kroppen og/eller utilstrekkelig variert kost har ofte vitamin D mangel.
Høy konsentrasjon:
Ved hyperparathyreoidisme, stor tilførsel av vitamin D, granulomatøse sykdommer som sarkoidose. Det er ikke ønskelig at nivået av 25-OH-vitamin D i serum er over 200 nmol/l over lengre tid (risiko for hyperkalsemi).

VKa (analytisk variasjon)

VKa (analytisk variasjon) for 25-OH-vitamin D2: ≤ 5,6%
VKa (analytisk variasjon) for 25-OH-vitamin D3: ≤ 10,2%

 

Referanser

1. Meyer HE et al. Vitamin D deficiency and secondary hyperparathyreoidism and the association with bone mineral density in persons with Pakistani and Norwegian background living in Oslo, Norway, The Oslo Health study. Bone 2004;35:412-17.
2. Ernæringsrådet, Helsedir. IS 1408, 2006
3. Heaney RP. Functional indices of vitamin D status and ramifications of vitamin D deficiency. Am j Clin Nutr 2004; 80(suppl): 1706S-9S.
4. Agborsangaya C. et al. The effects of storage time and sampling season on the stability of serum 25-hydroxy vitamin D and androstenedione. Nutrition and Cancer 2009; 62 (1): 51-57.
5. Vitamin D mangel. Kvalitetsutvalget, Norsk barnelegeforening.
6. Srivastava T. et al. Serum 25-OH-vitamin D level in children: is there a need to chanche the reference range base don 2011 Istitute of Medicine report? Clinical pediatrics 2011;52(2):178-82.
 

Annet

Akkreditering

Analysen er akkreditert

Fagområde

Farmakologi og miljøgifter