Analysen

Alternativ navn

human Growth Hormon, hGH, Somatotropin

NLK-kode

NPU21563

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF

Bilde

Serumrør

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum
Prøven bør tas fastende.

Nødvendig prøvemengde

I utgangspunktet skal serumglass alltid fylles helt fullt i forbindelse med prøvetakning. Dersom dette ikke er mulig eller ønskelig (for eksempel ved vanskelig prøvetakning eller ved prøvetakning av spedbarn) trenger vi minimum 240 μL serum. Av dette utgjør dødvolumet (det volum analyseinstrumentet trenger pr prøveglass) 200 μL og vil være felles for alle analyser ved hormon.

Holdbarhet

Serum holdbart 7 dager ved 2-8 ºC på gelglass. Prøvematerialet kastes etter 7 dager.

Analyseringsintervall

Analyseres dagtid mandag - fredag

Måleområde

Laveste analysesvar: < 0,1 μg/L
Høyeste analysesvar: > 50,0 μg/L

Interferenser

Hemolyse: Påvirkes i moderat grad
Ikterus: Påvirkes i liten grad
Lipemi: Påvirkes i liten grad
Laboratoriemedisin måler nevnte interferenser på alle prøver og seponerer analysen dersom interferensen er større enn fastsatte grenser.

Klinisk

Indikasjoner

Mistanke om forstyrrelser i veksthormonproduksjonen, akromegali, gigantisme, dvergvekst osv.

Referanseområde

Jenter 0-10 år: < 7,8 μg/L
Gutter 0-10 år: < 6,3 μg/L
Jenter 11-17 år: < 8,1 μg/L
Gutter 11-17 år: < 10,8 μg/L
Kvinner > 18 år: < 9,9 μg/L
Menn > 18 år: < 2,5 μg/L

VKa (analytisk variasjon)

VKa for 2019 var 2,7 % ved nivå 9,2 µg/L.
VKa ved andre nivå kan fås ved å kontakte Laboratoriemedisin.

Referanser

Annet

Akkreditering

Analysen er akkreditert

Fagområde

Hormon