Analysen

Alternativ navn

Urat i urin

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Urin (morgen-, spot- eller samleurin)

Nødvendig prøvemengde

Det er ønskelig med 3 ml urin.
Hos spedbarn/barn er minimumsmengden 1 mL.

Prøvebehandling

Oppbevares i romtemperatur.
NB: Urinen må ikke surgjøres.
For samleurin, se Samling av døgnurin.

Holdbarhet

ved 15-25 °C - Ustabil *
ved 2-8 °C - Ustabil *
* U-urinsyre er ustabil i urin hvor pH < 8.
Dersom pH > 8 er holdbarheten for u-urinsyre 4 dager v/ 15-25 °C (1)

Analyseres raskest mulig.
Ferdig analyserte urinprøver oppbevares ved Laboratoriemedisin i 7 dager.

Måleområde

Laveste analysesvar: < 131 µmol /L
Høyeste analysesvar: Ingen øvre grense

Klinisk

Referanseområde

Gjelder voksne personer.
Første morgenurin: 2200-5475 µmol/L
Spoturin: 773-3986 µmol/L (beregnet ut fra et urinvolum på 1.5 L/24 t).
Døgnurin (24t): 1200-5900 µmol/d

Kostavhengig.

VKa (analytisk variasjon)

VKa for 2019: 1,66 % ved 757 µmol/L

Referanser

(1) Pakningsvedlegg for metoden, Roche
Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi

Annet

Fagområde

Klinisk kjemi