Analysen

Alternativ navn

Urat

NLK-kode

NPU09356

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, Harstad og Narvik, UNN HF

Bilde

SST

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum

Nødvendig prøvemengde

I utgangspunktet skal serumglass alltid fylles helt fullt i forbindelse med prøvetakning. Dersom dette ikke er mulig eller ønskelig (for eksempel ved vanskelig prøvetakning eller ved prøvetakning av spedbarn) trenger vi minimum 230 μl serum. Av dette utgjør dødvolumet (det volum analyseinstrumentet trenger pr prøveglass) 200 μl og vil være felles for alle analyser ved klinisk biokjemi.

Holdbarhet

Serum er holdbart i 7 dager på gelglass.
Prøvematerialet kastes etter 7 dager.

Analyseringsintervall

Analyseres fortløpende

Måleområde

Laveste analysesvar: < 30 µmol/L
Høyeste analysesvar: Ingen øvre grense

Interferenser

Hemolyse: Påvirkes i liten grad
Ikterus: Påvirkes i liten grad
Lipemi: Påvirkes i liten grad
Laboratoriemedisin måler nevnte interferenser på alle prøver og seponerer analysen dersom interferensen er større enn fastsatte grenser.

Klinisk

Referanseområde

Barn:
Kvinner/Menn: 0 - 364 d: 71 - 399 µmol/L
Kvinner/Menn:1 - 4 år: 100 - 300 µmol/L
Kvinner: 5 - 13 år: 140 - 328 µmol/L
Kvinne: 14 - 18 år: 155 - 350 µmol/L
Menn: 5 - 10 år: 133 - 311 µmol/L
Menn:11 - 13 år: 133 - 401 µmol/L
Menn: 14 - 18 år: 223 - 462 µmol/L
Voksen:
Kvinner 18 - 49 år: 155 - 350 µmol/L
Kvinner >= 50 år: 155 - 400 µmol/L
Menn: 230 - 480 µmol/L
 

VKa (analytisk variasjon)

VKa for 2020: 1,19 % ved 290 µmol/L, gjelder for Tromsø.
VKa for Harstad og Narvik kan fås ved å kontakte Laboratoriemedisin.

Referanser

Annet

Akkreditering

Analysen er akkreditert i Tromsø og Narvik

Fagområde

Klinisk kjemi