Analysen

Alternativ navn

Urea i urin, Karbamid i urin

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø og Harstad, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Urin (morgen-, spot- eller samleurin)

Nødvendig prøvemengde

Det er ønskelig med 3 ml urin.
Hos spedbarn/barn er minimumsmengden 1 mL.

Prøvebehandling

Oppbevares kjølig.
NB: Urinen må ikke surgjøres.
For samleurin, se Samling av døgnurin.

Holdbarhet

ved 15-25 °C - 2 dager (1)
ved 2-8 °C - 7 dager (2)
frosset ved (-15) – (-25) °C - 4 uker (1)

Ferdig analyserte urinprøver oppbevares ved Laboratoriemedisin i 7 dager.

Måleområde

Laveste analysesvar: < 67 mmol /L
Høyeste analysesvar: Ingen øvre grense

Klinisk

Referanseområde

Spoturin: 286-595 mmol/L (basert på gjennomsnittlig urinproduksjon på 1.2-1.5 L / 24t).
Døgnurin (24t): 428-714 mmol/d
Kostavhengig (proteininntak).

VKa (analytisk variasjon)

VKa for 2020: 2,48 % ved 284 mmol/L, gjelder for Tromsø.
VKa for Harstad kan fås ved å kontakte Laboratoriemedisin.

Referanser

(1) Pakningsvedlegg for metoden, Roche
(2) Bacheloroppgave, UNN, mai 2014
Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi

Annet

Akkreditering

Analysen er akkreditert i Tromsø

Fagområde

Klinisk kjemi