Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge, 9038 Tromsø. Medisinsk biokjemi, tlf. 776 26735

Prøvebehandling

Prøvetakning og prøvebehandling

Pasientens maksimale frivillige kraft måles ved at pasienten klemmer alt han/ hun klarer rundt ei matallklype, som er koplet til et dynamometer.
Pasienten skal så klemme rundt metallklypa i 30 sekunder med 70% av maks kraft. Tar prøver 1 minutt, 2, 3, 4, 6 og 10 minutter

Spesielle forholdsregler

Tid for utførelse av testen må avtales i god tid, minimum dagen før på telefon 77626733.
Testen utføres ved Prøvetakingsenheten, Laboratoriemedisin, UNN Tromsø, plan 6 i A-fløya.
Pasienten skal hvile 30 min før testen, enten ved at pasienten kommer til Prøvetakingsenheten 30 min før testen, eller blir kjørt dit i rullestol.

Klinisk

Indikasjoner

Underarmstesten brukes i utredning av pasienter med mulig McArdle Disease (glykogenlagringssykdom type V). Denne sykdommen forårsakes av en defekt i muskelfosforylase aktiviteten. Symptomene kommer gjerne i voksen alder, og karakteriseres av intoleranse mot fysisk aktivitet og muskelkramper, som kan ledsages av myoglobinuri.
Testen går ut på å måle laktat og ammoniakk etter en standardisert arbeidsbelastning av underarmsmuskelen.
[Ved utredning av mulig mitokondriemyopati brukes en annen type underarmstest, se O2-metningstest ved mistanke om mitokondriesykdom.]

Tolkning

Hos friske vil laktatverdiene stige omtrent 3x over hvilenivå, og returnere til prebelastningsnivå i løpet av 10 min.
Pasienter med McArdle sykdom vil ha lav eller ingen økning av laktat, sammen med økning av amomiakk.

Se for øvrig diskusjon i referanse 1

Referanser

1. Hogrel,J.Y., Laforet,P., Ben Yaou,R., Chevrot,M., Eymard,B. and Lombes,A. (2001) A non-ischemic forearm exercise test for the screening of patients with exercise intolerance. Neurology, 56, 1733-1738