Analysen

Alternativ navn

IG, immature granulocytes

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, Harstad og Narvik, UNN HF

Bilde

Prøvebehandling

Prøvemateriale

EDTA-fullblod

Nødvendig prøvemengde

Venøs prøvetakning: 1mL.
Kapillær prøvetakning: Glasset skal fylles med mellom 250-500µL

Prøvetakning og prøvebehandling

Unngå langvarig stase, bland glasset umiddelbart ved å snu det forsiktig 180° 5-10 ganger.

Holdbarhet

Holdbarhet 12 timer.

Analyseringsintervall

Analyseres fortløpende

Klinisk

Indikasjoner

Inngår i differensialtellingen av hvite blodlegemer.

Referanseområde

Kjønn

Alder

Referanseområdet

K+M 0 - 18 år 0 - 0,03 x 109/L
K+M > 18 år 0 - 0,08 x 109/L

Tolkning

Umodne granulocytter er inkludert i svar for for neutrofile.  Økt verdi kan ses ved alvorlige infeksjoner og ved leukemi.

VKa (analytisk variasjon)

< 7 % gjelder for Tromsø.
VKa for Harstad og Narvik kan fås ved å kontakte Laboratoriemedisin.

Referanser

Annet

Fagområde

Hematologi i Tromsø