Analysen

NLK-kode

NPU19916

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF

Bilde

Serumrør

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum

Nødvendig prøvemengde

I utgangspunktet skal serumglass alltid fylles helt fullt i forbindelse med prøvetakning. Dersom dette ikke er mulig eller ønskelig (for eksempel ved vanskelig prøvetakning eller ved prøvetakning av spedbarn) trenger vi minimum 235 μl serum. Av dette utgjør dødvolumet (det volum analyseinstrumentet trenger pr prøveglass) 200 μl og vil være felles for alle analyser ved hormon.

Holdbarhet

Serum holdbart 7 dager på gelglass ved 2-8 ºC.
Prøvematerialet kastes etter 7 dager.

Spesielle forholdsregler

Tilleggsrekvirering:
På grunn av carry-over problematikk må prøveglasset ikke ha vært i kontakt med annet instrument med stålpipette.

Måleområde

Laveste analysesvar: < 0,1 µg/L 
Høyeste analysesvar: Ingen øvre grense

Interferenser

Hemolyse: Påvirkes i moderat grad
Ikterus: Påvirkes i liten grad
Lipemi: Påvirkes i liten grad
Laboratoriemedisin måler nevnte interferenser på alle prøver og seponerer analysen dersom interferensen er større enn fastsatte grenser.

Klinisk

Indikasjoner

Etterkontroll av pasienter som er operert og/eller behandlet med radioaktivt jod for cancer thyroidea.

Referanseområde

3,5 – 77,0 µg/L

Tolkning

Anti-tyreoglobulin skal alltid rekvireres samtidig, da antistoffer kan interferere med analysen.

VKa (analytisk variasjon)

VKa for 2019 var 3,9 % ved nivå 1,0 µg/L .
VKa ved andre nivå kan fås ved å kontakte Laboratoriemedisin.

Referanser

Annet

Akkreditering

Analysen er akkreditert

Fagområde

Hormon