Analysen

Agens/analyser

Arvelig trombosetendens (for pasienter som har trombose i familien, men som ikke har hatt trombose selv):
Antitrombinaktivitet
Protein C aktivitet
Protein S fritt antigen
Faktor V-Leiden mutasjonsanalyse
Protrombin mutasjon

Dersom kun enkelte av disse analysene ønskes som oppfølging/kontroll føres disse opp under ”andre analyser” i stedet for å rekvirere «Arvelig trombosetendens»-pakken.

Gjennomgått trombose (for pasienter som selv har hatt trombose).
Utvidet utredning med prøver for både arvelig trombose og for antifosfolipid-syndrom:

Antitrombinaktivitet
Protein C aktivitet
Protein S fritt antigen
Faktor V-Leiden mutasjonsanalyse
Protrombin mutasjon
Lupus antikoagulant
Kardiolipin-antistoffer
Beta 2-glycoprotein I antistoff

Dersom kun enkelte av disse analysene ønskes som oppfølging/kontroll føres disse opp under «andre analyser» i stedet for å rekvirere «Gjennomgått trombose»-pakken.

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge, 9038 Tromsø. 

Prøvebehandling

Prøvebehandling

Se den enkelte analyse for informasjon om prøvetaking og prøvebehandling.

Rekvisisjon

Kliniske opplysninger, som skal være påført rekvisisjonen, er vesentlig for utredningen!

Annet

Fagområde

Fagområdet Koagulasjon, tlf. 776 26725:
- Antitrombinaktivitet
- Protein C aktivitet
- Protein S fritt antigen
- Lupus antikoagulant

Fagområdet Molekylærgenetikk, tlf. 776 26733:
- Faktor V-Leiden mutasjonsanalyse
- Protrombin mutasjon

Fagområdet Protein, immunologi og allergi, tlf. 776 28139:
- Kardiolipin antistoff
- Beta 2-glycoprotein I antistoff