Analysen

Agens/analyser

Analysepakken er tilgjengelig for rekvirering fra alle avdelinger i UNN Tromsø.
Analysepakken inneholder fire analyser: Extem, intem, fibtem og heptem.

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Fullblod på Na-citrat glass

Nødvendig prøvemengde

2,7 ml

Prøvetakning og prøvebehandling

Prøve tas av Laboratoriemedisin som øyeblikkelig-hjelp.
Operasjonsavdeling tar prøve selv som leveres til prøvemottaket ved Laboratoriemedisin..
Prøven leveres blodbanken straks den er tatt. 

Forventet svartid

Rekvirentens telefonnummer må oppgis da prøvesvar og ev. behandlingsforslag gis fortløpende på telefon. Tid fra bestilling til foreløpig svar: ca 45 min
Endelig svar kommer i DIPS senest dagen etter. Prøvesvar gis som samlet kommentar.

Spesielle forholdsregler

Ved rekvirering av Hemostaseutredning (Rotem) er det nødvendig å oppgi kliniske opplysninger. Disse er avgjørende for tolkning av analysen.

Klinisk

Indikasjoner

  • Hos pasienter hvor større blødninger kan forventes pga type intervensjon eller risikofaktorer.
  • Massive blødninger/behov for massiv transfusjon.
  • Sivblødning postoperativt.
  • Ved mistanke om hyperfibrinolyse.
  • Ved perioperativ transfusjon av platekonsentrater eller Octaplas.

Tolkning

Testprinsippet er tromboelastometri og viser koagulasjonsfaktorenes, fibrinogenets og platenes evne til å danne koagel og stoppe blødning. Testen vil være til hjelp for å vurdere hemostatisk status og tilpasse transfusjon av blodprodukter til pasientens behov.
Ved analysering brukes flere numeriske parametere. Svaret kommer i kommentar som helhetlig vurdering

Referanser