Analysen

Alternativ navn

Blodplater, Trc

NLK-kode

NPU03568

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, Harstad og Narvik, UNN HF

Bilde

Prøvebehandling

Prøvemateriale

EDTA-fullblod
Ved mistanke om EDTA-indusert pseudotrombocytopeni bør trombocytter tas på 3,2% Na-citrat rør.

Nødvendig prøvemengde

Venøs prøvetakning: 1mL.
Kapillær prøvetakning: Glasset skal fylles med mellom 250-500µL.
Dersom trombocytter tas på Na-citrat rør må glasset fylles helt.

Prøvetakning og prøvebehandling

Unngå langvarig stase, bland glasset umiddelbart ved å snu det forsiktig 180° 5-10 ganger.
 

Holdbarhet

Holdbarhet 72 timer.

Analyseringsintervall

Analyseres fortløpende

Måleområde

0-5000 x 109/L

Interferenser

EDTA-indusert pseudotrombocytopeni.
Kuldeindusert pseudotrombocytopeni, noen pasienter har trombocytter som aggregerer ved romtemperatur.

Klinisk

Indikasjoner

Blødningsutredning. Myeloproliferativ sykdom. Medikament-bivirknings kontroll.

Referanseområde

Kjønn

Alder

Referanseområdet

K+M 0 - 1år 150 - 600 x 109/L
K+M 1- 18 år 150 - 460 x 109/L
K+M >18 år 150 - 450 x 109/L

Tolkning

Lavt antall trombocytter er vanlig årsak til blødning:
trombocytter < 20 kan gi spontane blødninger, < 50 gir redusert primær hemostase generelt.
Lavt antall trombocytter:
ITP, postinfektiøst, benmargssuppresjon, DIC, heparin-indusert trombocytopeni, medikament-indusert trombocytopeni, TTP, post-transfusjon. Arvelig trombocytopeni.

Sterkt økt antall:
ved myeloproliferative syndromer (>1000 gir ofte blødningstendens, gr. dårligere platefunksjon.

VKa (analytisk variasjon)

< 6 % gjelder for Tromsø.
VKa for Harstad og Narvik kan fås ved å kontakte Laboratoriemedisin.

Biologisk variasjon

Biologisk variasjon (intraindividuell) 9,1%

Referanser

Annet

Akkreditering

Analysen er akkreditert i Tromsø og Narvik

Fagområde

Hematologi i Tromsø