Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum 

Prøvebehandling

Utførelse:
Pasienten skal hvile minst 30 min før og under hele undersøkelsen.
Pasienten får injeksjon med 0.4 mg TRH i.v. i løpet av ett minutt.
Umiddelbart før injeksjon tas blodprøve til TSH-måling (0-prøve).
Deretter tas nye blodprøver til TSH etter 30 og 60 min etter injeksjon.

Klinisk

Indikasjoner

Vurdere om tyroksin-suppresjon etter operasjon for thyroidea-cancer er tilstrekkelig

Tolkning

Ingen TSH-stigning dersom tyroksin-suppresjon er tilstrekkelig.
Manglende respons ses også ved hypofysær hypothyreose

VKa (analytisk variasjon)

Se TSH