Analysen

Agens/analyser

Anti-TPO, Autoantistoffer mot thyroidea-peroxidase

Alternativ navn

Autoantistoffer mot thyroidea-peroxidase

NLK-kode

NPU20041

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge, 9038 Tromsø.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum

Nødvendig prøvemengde

I utgangspunktet skal serumglass alltid fylles helt fullt i forbindelse med prøvetakning. Dersom dette ikke er mulig eller ønskelig (for eksempel ved vanskelig prøvetakning eller ved prøvetakning av spedbarn) trenger vi minimum 220 μl serum. Av dette utgjør dødvolumet (det volum analyseinstrumentet trenger pr prøveglass) 200 μl og vil være felles for alle analyser ved hormon.

Holdbarhet

Serum holdbart 7 dager ved 2-8 ºC på gelglass.
Prøvematerialet kastes etter 7 dager.

Analyseringsintervall

Dagtid mandag -fredag

Måleområde

Laveste analysesvar: < 10 x103 IU/L
Høyeste analysesvar: > 600 x103 IU/L

Interferenser

Hemolyse: Påvirkes i liten grad
Ikterus: Påvirkes i liten grad
Lipemi: Påvirkes i liten grad

Laboratoriemedisin måler nevnte interferenser på alle prøver og seponerer analysen dersom interferensen er større enn fastsatte grenser.

Klinisk

Indikasjoner

Etiologisk diagnostikk ved thyroidea-sykdommer

Referanseområde

< 34 x103 IU/L

Tolkning

Forhøyet verdi ses både ved Graves' sykdom og ved hypothyreose, spesielt ved Hashimoto.

VKa (analytisk variasjon)

VKa for 2018 var 11,3 % ved nivå 36 x103 IU/L.
VKa ved andre nivå kan fås ved å kontakte Laboratoriemedisin..

Referanser

Annet

Akkreditering

Analysen er akkreditert

Fagområde

Hormon