Analysen

NLK-kode

NPU03543

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum

Nødvendig prøvemengde

I utgangspunktet skal serumglass alltid fylles helt fullt i forbindelse med prøvetakning. Dersom dette ikke er mulig eller ønskelig (for eksempel ved vanskelig prøvetakning eller ved prøvetakning av spedbarn) trenger vi minimum 300 µl serum.

Holdbarhet

Serum holdbart 7 dager.
Prøvematerialet kastes etter 7 dager.

Analyseringsintervall

Analyseres mandag, onsdag og fredag

Analysemetode

Væskekromatografi med tandem massespektrometri (LC-MS/MS).

Måleområde

Laveste analysesvar: 0,1 nmol/L
Høyeste analysesvar: 240 nmol/L

Interferenser

Ingen kjente

Klinisk

Indikasjoner

Ved gonadesvikt hos menn og hirsutisme hos kvinner.

Referanseområde

Kvinner 18-50 år: 0.3 - 1.9 nmol/L
Kvinner >50 år: 0.2 - 1.1 nmol/L
Menn >18 år: 6.7 - 31.9 nmol/L

Tolkning

Må sammenholdes med klinikk.

VKa (analytisk variasjon)

VKa (analyttisk variasjon) 0,7 nmol/L: 8 %
VKa (analyttisk variasjon) 5 nmol/L: 5 %
VKa (analyttisk variasjon) 28 nmol/L: 5 %

Referanser

Annet

Akkreditering

Analysen er akkreditert

Fagområde

MS-lab