Analysen

Alternativ navn

Transcobalamin II

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum

Prøvemengde

1 ml

Prøvebehandling

Sentrifugeres, avpipetteres og fryses

Spesielle forholdsregler

 NB: Utføres kun etter avtale med dr. Jan Brox, tlf 77626715