Analysen

Alternativ navn

Fritt tyroxin, Fritt-T4, FT4

NLK-kode

NPU03579

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, Harstad og Narvik, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum
Ved tyroxinbehandling bør prøven tas medikamentfastende.

Nødvendig prøvemengde

I utgangspunktet skal serumglass alltid fylles helt fullt i forbindelse med prøvetakning. Dersom dette ikke er mulig eller ønskelig (for eksempel ved vanskelig prøvetakning eller ved prøvetakning av spedbarn) trenger vi minimum 216 μl serum. Av dette utgjør dødvolumet (det volum analyseinstrumentet trenger pr prøveglass) 200 μl og vil være felles for alle analyser ved klinisk biokjemi.

Holdbarhet

Serum holdbart 7 dager på gelglass.
Prøvematerialet kastes etter 7 dager.

Analyseringsintervall

Analyseres fortløpende

Måleområde

Laveste analysesvar: < 1 pmol/L
Høyeste analysesvar: >99 pmol/L

Interferenser

Hemolyse: Påvirkes i liten grad
Ikterus: Påvirkes i liten grad
Lipemi: Påvirkes i liten grad
Laboratoriemedisin måler nevnte interferenser på alle prøver og seponerer analysen dersom interferensen er større enn fastsatte grenser

Det frarådes prøvetaking av pasienter som går på lipidsenkende stoffer inneholdende D-T4 pga. interferens.

Klinisk

Indikasjoner

Diagnose og kontroll av hyper- og hypothyreose. Men viktigst for dette formål er TSH

Referanseområde

9 - 22 pmol/L

Tolkning

Må sammenholdes med TSH

VKa (analytisk variasjon)

VKa for 2018 var 3,5 % ved nivå 15,4 pmol/L.
VKa ved andre nivå og for Harstad og Narvik kan fås ved å kontakte Laboratoriemedisin.

Referanser

Annet

Akkreditering

Analysen er akkreditert i Tromsø og Narvik

Fagområde

Klinisk biokjemi i Tromsø