Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemengde

Cortisol: Lite glass med gel.
ACTH: Lite glass med lilla kork.

Prøvetakning og prøvebehandling

Blodprøvene tas fra innlagt veneflon som holdes åpen med Heparin.
Blodprøve tas før og 30  min. etter injeksjon av 0,25 mg Synacthen som injiseres raskt i.v. i veneflonen.

Det tas cortisolprøve (serum) ved begge prøvetidspunktene samt ACTH (spesialglass) i 0-prøven.
0,25 mg Synacthen i.v.

0 min

30 min

Cortisol

Cortisol

ACTH

 

ACTH: Settes på is. Leveres laboratoriet innen 10 min.

Pasientforberedelser

Testen gjøres fortrinnsvis om morgen på fastende pasient.
 

Klinisk

Indikasjoner

Testen brukes for å undersøke binyrenes cortisolproduserende kapasitet.

Tolkning

Normalt skal cortisol stige til over 550 nmol/l.
Ved denne dosen av Synachten er det ikke nødvendig å ta prøve etter 60 min.

Annet

Fagområde

Hormon