Analysen

Alternativ navn

SR, erytrocytt sedimentasjonsrate(ESR)

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, Harstad og Narvik, UNN HF

Bilde

Prøvebehandling

Prøvemateriale

ESR Na-Citrat 3,2% (Vacuette)

Nødvendig prøvemengde

1,6 ml

Prøvetakning og prøvebehandling

Unngå langvarig stase, bland glasset umiddelbart ved å snu det forsiktig 180° 5-10 ganger.
 

Holdbarhet

Holdbarhet 4 timer.

Analyseringsintervall

Analyseres fortløpende

Måleområde

1-140 mm/time

Interferenser

Hyperlipemi, dextraninfusjon og kuldeagglutininer kan føre til forhøyet senkning.

Klinisk

Indikasjoner

Diagnostikk og kontroll av inflammatoriske, kroniske sykdommer og kreft.

Referanseområde

Barn under 15 år:1-10 mm/t
Menn: 1-15 mm/t
Kvinner: 1-20 mm/t
Eldre kan ha noe høyere senkningsverdi. Gravide har høyere SR.
Referanseområdet er basert på egen donorstudie og på litteraturdata.

Tolkning

Til diagnostikk av akutte inflammatoriske tilstander anbefales CRP i stedet for senkning. Senkning øker vanligvis med økt aktivitetsnivå i reumatiske lidelser og kreft. Normal SR utelukker ikke alvorlig sykdom.

VKa (analytisk variasjon)

< 5 % gjelder for Tromsø.
VKa for Harstad og Narvik kan fås ved å kontakte Laboratoriemedisin.

Referanser

Annet

Fagområde

Hematologi i Tromsø