Utskrift av skjema her

SAMLING  AV DØGNURIN  (24 TIMERS URIN)
START  :   Dato:  ___________   KL.slett _________
AVSLUTTET :   Dato: __________     KL.slett  ________

Døgnurin skal samles i 24 timer på plastflaske som fåes fra Laboratoriemedisin.
 Eventuelle kostrestriksjoner i forbindelse med samling av urin får pasienten av behandlende lege.

Slik gjør du:
- Tøm blæren i toalettet om morgenen.   
- Skriv ned dato og klokkeslett (ved Start)

Fra nå av samles ALL urin i flasken som er utlevert.   (både dag og natt)
- Urinen skal oppbevares kjølig (kjøleskap eller liknende) under samlingen (hvis ikke annet er opplyst om). 
- Morgenen etter tømmes blæren i flasken
- Skriv ned dato og klokkeslett (ved avsluttet)

Lever dette arket, urin samleflasken  +  rekvisisjon til laboratoriet.

Hele flasken kan leveres laboratoriet eller man kan overføre ca. 20 ml av døgnurinen til et urinprøveglass. I så tilfelle må flasken med døgnurin blandes godt og volum og samletidsrom noteres på rekvisisjonen eller urinprøveglasset. Plastflaskene har en måleskala som viser volumet.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opplysninger til lokalt laboratorium ved levering der.

Noter  volumet / mengde i ml ___________         Samletid i timer ____________

- Bland all samlet urin godt.
- Ta ut 20 ml og overfør til uringlass til forsendelse.
- Merk glasset med pasientens ID
- Sendt arket, 20 ml urin + urin rekvisisjon korrekt utfylt til:

Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Laboratoriemedisin
Box 63
9038 Tromsø 

NB! Pakk forsendelsen etter postens regler for biologiske forsendelser.
 Har du spørsmål kan du alltid ringe:
 Tlf: 77626730 eller 77626718

Ved samling av urin til Oxalat i urin, skal plastflasken først tilsettes 10 % HCl. Dette gjøres på urinlaboratoriet ved Medisinsk Laboratorieavdeling.