Analysen

Alternativ navn

Retik

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, Harstad og Narvik, UNN HF

Bilde

Prøvebehandling

Prøvemateriale

EDTA-fullblod

Nødvendig prøvemengde

Venøs prøvetakning: 1mL.
Kapillær prøvetakning: Glasset skal fylles med mellom 250-500µL.

Prøvetakning og prøvebehandling

Unngå langvarig stase, bland glasset umiddelbart ved å snu det forsiktig 180° 5-10 ganger.

Holdbarhet

Holdbarhet 24 timer

Analyseringsintervall

Analyseres fortløpende

Måleområde

0 - 720 x 109/L

Klinisk

Indikasjoner

Anemi-utredning, leukemi- diagnostisering/ behandling.

Referanseområde

28 - 99 x109/L
0,7 - 2,2 %

Tolkning

Høye verdier sees ved økt erytropoiese, for eksempel ved hemolytisk anemi og regenerasjon etter blodtap. Normale verdier ved kraftig anemi tyder på produksjonssvikt eller ineffektiv erytropoiese.

VKa (analytisk variasjon)

< 6% gjelder for Tromsø.
VKa for Harstad og Narvik kan fås ved å kontakte Laboratoriemedisin.

Biologisk variasjon

Biologisk variasjon (intraindividuell) 11%

Referanser

Annet

Fagområde

Hematologi i Tromsø