Analysen

Alternativ navn

Red cell distribution width

NLK-kode

NPU18162

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF

Bilde

Prøvebehandling

Prøvemateriale

EDTA-fullblod

Nødvendig prøvemengde

Venøs prøvetakning: 1mL.
Kapillær prøvetakning: Glasset skal fylles med mellom 250-500µL.

Prøvetakning og prøvebehandling

Unngå langvarig stase, bland glasset umiddelbart ved å snu det forsiktig 180° 5-10 ganger.

Holdbarhet

Holdbarhet 8 timer.

Analyseringsintervall

Analyseres fortløpende

Klinisk

Indikasjoner

Anemi-utredning.

Referanseområde

11.7 - 14.5 %

Tolkning

RDW er variasjonskoeffisienten for beregning av de røde blodlegemenes størrelse og middelverdi. Høy RDW vil ses ved anisocytose

VKa (analytisk variasjon)

< 2 %

Biologisk variasjon

Biologisk variasjon (intraindividuell) 3,5 %

Referanser

Annet

Fagområde

Hematologi