Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge, 9038 Tromsø.

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

250 ul

Prøvemateriale

Spinalvæske

Prøvebehandling

Umiddelbart etter prøvetaking: 250 uL spinalvæske felles med 750 uL 96% etanol. Ristes kraftig. Prøven fryses etter felling, sendes frosset i rør med skrukork.

Analyseringsintervall

Analyseres ved behov, ca. hver 14dag

Klinisk

Referanseområde

50 - 120 umol/L

Annet

Fagområdet

Fagområde muskelbiokjemi og mutasjonsanalyser