Analysen

Alternativ navn

Parathyroideahormon

NLK-kode

NPU03028

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø og Narvik, UNN HF

Bilde

EDTA-rør

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

Glasset må fylles helt, unngå hemolyse. Sentrifugeres.
Plasma fra rør uten gel avpipetteres.

Prøvemateriale

EDTA-plasma med eller uten gel

Holdbarhet

Holdbar 7 dager ved 2-8 ºC. Prøvematerialet kastes etter 7 dager.

Måleområde

Laveste analysesvar: < 0,2 pmol/L
Høyeste analysesvar: > 530 pmol/L

Interferenser

Hemolyse: Påvirkes i moderat
gradIkterus: Påvirkes i liten grad
Lipemi: Påvirkes i liten grad
Laboratoriemedisin måler nevnte interferenser på alle prøver og seponerer analysen dersom interferensen er større enn fastsatte grenser.

Klinisk

Indikasjoner

Utredning av forstyrrelser i kalsiumstoffskiftet.

Referanseområde

< 50 år: 1,1 - 6,8 pmol/L
> 50 år: 1,1 - 7,5 pmol/L

VKa (analytisk variasjon)

VKa for 2019 var 3,9 % ved nivå 4,3 pmol/L.
VKa ved andre nivå og for Narvik kan fås ved å kontakte Laboratoriemedisin.

Referanser

Annet

Akkreditering

Analysen er akkreditert

Fagområde

Hormon