Analysen

Alternativ navn

Parathyroideahormon

NLK-kode

NPU03028

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø og Narvik, UNN HF

Bilde

EDTA-rør

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

Glasset må fylles helt, unngå hemolyse. Sentrifugeres.
Plasma fra rør uten gel avpipetteres.

Prøvemateriale

EDTA-plasma med eller uten gel

Holdbarhet

Holdbar 7 dager ved 2-8 ºC. Prøvematerialet kastes etter 7 dager.

Måleområde

Laveste analysesvar: < 0,2 pmol/L
Høyeste analysesvar: > 530 pmol/L

Interferenser

Hemolyse: Påvirkes i moderat
gradIkterus: Påvirkes i liten grad
Lipemi: Påvirkes i liten grad
Laboratoriemedisin måler nevnte interferenser på alle prøver og seponerer analysen dersom interferensen er større enn fastsatte grenser.

Det bør ikke tas prøver fra pasienter som behandles med høye biotindoser (> 5 mg/dag), før minst 8 timer etter siste biotininntak.

Klinisk

Indikasjoner

Utredning av forstyrrelser i kalsiumstoffskiftet.

Referanseområde

< 50 år: 1,1 - 6,8 pmol/L
> 50 år: 1,1 - 7,5 pmol/L

VKa (analytisk variasjon)

VKa for 2020 var 4,5 % ved nivå 3,9 pmol/L.
VKa ved andre nivå og for Narvik kan fås ved å kontakte Laboratoriemedisin.

Referanser

Annet

Akkreditering

Analysen er akkreditert

Fagområde

Hormoner, vitaminer og kreftmarkører