Analysen

Alternativ navn

Parathyroideahormon

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø og Narvik, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

Glasset må fylles helt, unngå hemolyse. Sentrifugeres.
Plasma fra rør uten gel avpipetteres.

Prøvemateriale

EDTA-plasma med eller uten gel

Holdbarhet

Holdbar 7 dager ved 2-8 ºC.Prøvematerialet kastes etter 7 dager.

Måleområde

Laveste analysesvar: < 0,2 ρmol/L
Høyeste analysesvar: > 530 ρmol/L

Interferenser

Hemolyse: Påvirkes i moderat
gradIkterus: Påvirkes i liten grad
Lipemi: Påvirkes i liten grad
Laboratoriemedisin måler nevnte interferenser på alle prøver og seponerer analysen dersom interferensen er større enn fastsatte grenser.

Klinisk

Indikasjoner

Utredning av forstyrrelser i calsiumstoffskiftet.

Referanseområde

< 50 år: 1.1 - 6.8 ρmol/L
> 50 år: 1.1 - 7.5 ρmol/L

VKa (analytisk variasjon)

VKa for 2016 var 3,9 % ved nivå 4,1 pmol/L gjelder for Tromsø.
VKa ved andre nivåer og Vka for Narvik kan fås ved å kontakte Laboratoriemedisin.

Referanser

Annet

Akkreditering

Analysen er akkreditert i Tromsø og Narvik

Fagområdet

Hormon